Advertentie_Elsevier

LinkedIn campagne hybride werken Berenschot

Berenschot is een organisatieadviesbureau en helpt organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken.

Concept | Campagne uitingen

Hoe gaan bedrijven in de toekomst om met “Het nieuwe werken”. Vanuit onderzoek zag Berenschot dat veel organisaties geen duidelijke visie hebben voor de inrichting van hybride werken. Dit heeft grote gevolgen voor de continuïteit en efficiëntie van de organisatie. Met name in samenwerking, leiderschap, kennisoverdracht en sociale cohesie.

Daarom wilde Berenschot een bewustwordingscampagne opzetten, waarbij prikkelende scenario’s werden neergezet die de manager of beslisser direct raken.


Concept en uitwerking
We ontwikkelden een aantal beelden voor LinkedIn die de problemen omtrent hybride werken verbeelden. De meest gelezen post is uitgerold naar een full page advertentie in Elsevier magazine.

LICampagne_SamenDeToekomst1.png
LICampagne_SamenDeToekomst2.png
LICampagne_SamenDeToekomst3.png
Advertentie_Elsevier