headerbeeld_lexence.jpg

Thema website en communicatiemiddelen Lexence

Lexence is een toonaangevend Amsterdams advocatenkantoor. Gespecialiseerd in ondernemings- en vastgoedrecht. De afgelopen jaren hebben wij diverse online en offline communicatie middelen voor hen ontwikkeld.

UX Design | Webdesign | Web development | Communicatie uitingen

Website WWZ

Per 1 januari 2015 trad de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Hierdoor werden grote delen van het arbeidsrecht fundamenteel gewijzigd. Een complexe wetswijziging die nog erg onduidelijk was voor werkgevers en HR-managers. Aan ons werd gevraagd om het verhaal van de nieuwe WWZ zo duidelijk mogelijk te vertellen op een aparte website.

Nadat de WWZ was geïntroduceerd is de website uitgebreid tot een compleet platform voor Team Arbeidsrecht. Hierop kunnen zijn hun expertise delen, door tools, publicaties en seminars.

lexence_website

Interactieve infographic
Met een interactieve infographic wordt de wet stap voor stap uitgelegd. De bezoeker kan op de verschillende onderdelen klikken, waarna er een tekst naast het wiel verschijnt behorend bij het betreffende onderdeel. Daarnaast zijn er een aantal tools ontwikkeld waarmee de bezoeker bijvoorbeeld de transitievergoeding kan berekenen, of kan controleren of zijn concurrentiebeding wwzproof is.

Corporate uitingen
De seminars die door de afdeling arbeidsrecht worden georganiseerd, worden uitgeschreven en als ebook verspreid. Eens per jaar worden deze ebooks gebundeld, gedrukt en aan klanten gegeven.

flyer_lexence.jpg